Kartor över Hallandsleden

Adress: Storgatan 15, 43430 Kungsbacka

Adress: Storgatan 15, 43430 Kungsbacka

Leden finns dokumenterad på tre kartor. Leden går igenom hela Halland och det finns lägerplatser längs hela leden.

Hallandsleden är totalt 360 km lång ocg ansluter i söder till Skåneleden och i norr till Bohusleden.
Leden delar sig i en västlig och en östlig del och totalt består leden av 24 etapper. Leden går igenom både skog och åkermark.

Hallandsleden är även en del av Nordsjöleden som totalt är 500 mil lång.

Karta 1: Norra delen, Varberg – Kungsbacka
Karta 2: Mellersta delen, Falkenberg – Hylte
Karta 3: Södra delen, Laholm – Halmstad

Visa mer

Om denna aktivitet